การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนการเปลี่ยนแผนการลงทุน

31 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนการเปลี่ยนแผนการลงทุน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สมาชิกของกองทุนเกี่ยวกับแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน ณ ห้องบรรยาย 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่