ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ East China University of Science and Technology (ECUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วย ดร.ธนารัตน์ รัตนดำรงอักษร และ นางสาวนางสาวธันยพร ศรีวิชัยลำพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์กับ Mr ZHOU Haibo Director, Admissions and International Collaboration Office College of International Education, East China University of Science and Technology (ECUST) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
แกลลอรี่