คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญมหาชนร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 49

21 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญมหาชนร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 49 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 3 สิงหาคม เดินทางถวายสังฆทาน (ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.)
•วัดเชียงมั่น (อ.เมือง)
•วัดสันติธรรม (อ.เมือง)
•วัดป่าพุทธธรรมาราม (อ.เมือง)

วันที่ 5 สิงหาคม เดินทางถวายสังฆทาน (ตั้งแต่เวลา 06.00-16.30 น.)
•วัดป่าดาราภิรมย์ (อ.แม่ริม)
•วัดป่าอรัญญวิเวก (อ.แม่แตง)
•วัดป่าหมู่ใหม่ (อ.แม่แตง)
•วัดปางกว้าง (อ.แม่แตง)
•วัดถ้ำผาปล่อง (อ.เชียงดาว)
•วัดถ้ำปากเปียง (อ.เชียงดาว)

ร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน 9 วัดได้ที่บัญชี: โครงการมหาสังฆทาน 9 วัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มช. เลขที่บัญชี 667-279620-3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระอธิการนำชัย ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม จ.เชียงใหม่ โทร. 081-5682612
รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มช. โทร. 081-8696068
อ.ดร.ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล คณะมนุษยศาสตร์ มช. โทร. 081-6441666
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่