คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ"ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565

22 กันยายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
เภสัชกรหญิงเบญจมาศ บุดดาวงศ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3510040
ที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565

#เภสัชมช #ศิษย์เก่าดีเด่น #วันมหิดล

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EpjLS62cGfB6PzgyWgbNvr7ZxuttYNJjp9xAdnb7yR6XqAko1XDZVZMVf8Ho7rH1l&id=100057113124181
แกลลอรี่