คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยือน Toyo University ประเทศญี่ปุ่น

11 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางเยือน Toyo University ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Makio Takemura อธิการบดี และคณะผู้บริหารระดับสูงของ Toyo University ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัย รวมถึงหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต
แกลลอรี่