นักศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 จาก มสวท.

20 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        นายพงศกร รูสม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ
แกลลอรี่