บุคลากร AccBA คว้า 2 รางวัล จาก “ขุนเลเกมส์”

12 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัฒน์ วงษ์ดี บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4?100 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย และได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทเดิน 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
แกลลอรี่