คนเก่งสาธิต มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Intensive course in medical engineering and data science หัวข้อ “Medical hackathon for chronic diseases”

23 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                   นางสาวศศรตน์ บูรณพิร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัลเหรียญทอง) จากการแข่งขันรอบสุดท้าย ของหลักสูตรอบรมเข้มข้น ระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล (Intensive course in medical engineering and data science) หัวข้อ “Medical hackathon for chronic diseases” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 17.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหลักสูตรนี้เป็น 1 ใน 16 วิชา ของการลงทะเบียนเรียนในโครงการธนาคารหน่วยกิต ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 รายวิชา 261102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank) โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่