ผู้บริหาร Kyoto Institute of Technology, Japan เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Professor Dr. KAMEI Kaeko, Vice President for Internationalization, Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นและคณะฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่