CMUBS เดินหน้านำแนวคิดกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC มาใช้ปรับปรุงงาน ล่าสุด จัด QCC Clinic รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

21 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 16 ก.พ. 2566 CMUBS โดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินหน้านำแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพการทำงานในองค์กรหรือ QCC มาใช้กับการดำเนินงานของคณะ โดยเชิญ อ.ฐิติ บุญประกอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำหัวข้อการทำ QCC ของกลุ่มบุคลากร ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ โดยตลอดทั้งวันมีกลุ่มบุคลากรเรียงแถวเข้ารับการปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น QCC แบบแก้ปัญหา (Problem Solving) และแบบบรรลุภารกิจ (Theme Achievement) สำหรับปีนี้ มีบุคลากรของคณะรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม QCC เป็นจำนวนมากถึง 13 กลุ่ม เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่