สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ CMUBS จัดกิจกรรม “งานวัด Acc-BA ครั้งที่ 20”

29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวัด Acc-BA ครั้งที่ 20 ณ บริเวณเส้นทางเดินรถหน้าคณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “แอคบามหามนตรา” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ ได้ฝึกฝนทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารโครงการ ฝึกการวางแผน การทำงานเป็นทีม พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรนักศึกษากับชุมชน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีไทย โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีซุ้มจำหน่ายอาหารและซุ้มกิจกรรมรื่นเริงมากมาย อาทิ มัจฉาพาโชค ระบายสีปูนปั้น หนุ่มน้อยตกน้ำ ซุ้มทำนายดวง ซุ้มเกมจับคู่ภาพ ซุ้มถ่ายภาพ เกมหนังสติ๊ก เกมโยนกะละมัง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดให้รับฟังตลอดทั้งงานอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพจาก ชมรมถ่ายภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Acc-BA Photo Club)
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่