ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565

4 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2565
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
รศ.ดร.นาวี กังวาลย์

รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบเชิงวิชาการอย่างสูง ได้แก่
รศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่
นายถนอม กองใจและในโอกาสเดียวกันนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช (สำนักงานบริหารงานวิจัย) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2565
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
โดยทั้ง 5 ท่าน จะได้เข้ารับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

แกลลอรี่