สำนักหอสมุด ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2 อัตรา

10 มิถุนายน 2564

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มช. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจติดตามประกาศและดาวน์โหลด ได้ที่ https://www.library.cmu.ac.th/News/NewsDetail/7/38

แกลลอรี่