โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าศึกษาดูงานด้านแนวทางการเฝ้าระวังโรค การรักษา และการดูแลจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พ.ท.อนุรักษ์ การสมมุติ ผู้อำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโสแบบผสมผสาน และคณะผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 50 โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ในการศึกษาดูงานด้านแนวทางการเฝ้าระวังโรค การรักษา และการดูแลจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาร่วมเป็นวิทยากร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=78

แกลลอรี่