นักศึกษานิติศาสตร์ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565

22 สิงหาคม 2565

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมีอาจารย์ ดร. วรุตม์ ทรงสุจริตกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

ทีมที่ 1  ประกอบด้วย นายนิติธร แก้วเกษ นางสาวเอสเธอร์ สุภาพวรกุล

ทีมที่ 2 ประกอบด้วย นางสาวสุขิตา ปานทอง นางสาวเบญญาภา วรรณวิกรม์

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/OfficialLAWcmu/photos/a.157046897665599/5351081278262109/
แกลลอรี่