ห้องสมุดกลางขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

25 พฤศจิกายน 2564

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) ขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
กรณีห้องสมุดกลางปิดพื้นที่ให้บริการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

  • หนังสือห้องสมุดกลางที่มีกำหนดคืน ระหว่างวันที่ 16 - 28 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับการขยายกำหนดคืนเป็น วันที่ 7 ธันวาคม 2564

  • ยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด (เฉพาะหนังสือห้องสมุดกลาง) ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564

แกลลอรี่