กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องราวการดูแลสุขภาพ ในหัวข้อ Show & Share การสร้างเสริมสุขภาพจากคณะต้นแบบแกนนำสุขภาพบุคลากร มช.

29 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณอมรรัตน์ ขัติยศ หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. และเครือข่ายแกนนำสุขภาพบุคลากร มช. ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวการดูแลสุขภาพ ในหัวข้อ Show & Share การสร้างเสริมสุขภาพจากคณะต้นแบบแกนนำสุขภาพบุคลากร มช. ผ่านการกิจกรรมโครงการ “ฟื้นฟูสมรรถนะแกนนำสุขภาพบุคลากร มช. สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน CMU’s Health Volunteers Retraining Program” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU กล่าวแนะนำโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์วิวฮอล์ 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
แกลลอรี่