วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

25 เมษายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งชาวไทย และต่างชาติในวิทยาลัยนานาชาติ ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย-ล้านนา และเพื่อเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่สำคัญของล้านนาไทยยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่