บรรยากาศการฝึกซ้อมรับมอบปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 57

23 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการฝึกซ้อมเข้ารับมอบปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และลานอะตอม อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่