ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Representative) 1 ตำแหน่ง

4 มีนาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Representative) 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,060.- บาท

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (Sales Representative)
โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์
ทางด้านการขาย การตลาด การวางแผนการตลาด การดูแลลูกค้าองค์กร การบริหารงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ หรือมีประสบการณ์ในสายงานโรงพยาบาลหรือธุรกิจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบหลัก :
นำเสนองานบริการ (ตรวจสุขภาพประจำปี) ดูแล ติดตาม บริหารงานกลุ่มลูกค้าองค์กร และรับผิดชอบกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมาย
ออกพื้นที่เพื่อเข้าพบกลุ่มลูกค้าองค์กร (ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลัก)
เข้าพบแพทย์ คลินิก โรงพยาบาล เพื่อนำเสนองานบริการ
สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับแพทย์โรงพยาบาลและคลินิก

สวัสดิการ :
ประกันสังคม ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสะสมพนักงาน อบรม/สัมมนาประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส (แล้วแต่ผลประกอบการ) ค่าตอบแทนพิเศษ

รายละเอียดการรับสมัคร :
สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562
กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วน ได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/recruit.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053936027 ต่อ 102 (คุณดุชมณีกร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

แกลลอรี่