กิจกรรม "มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

10 ธันวาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ณ ลานน้ำพุ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยมีนางวิวรรณ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ขัดสี ทาสีรั้ว บริเวณแนวรั้วรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา มีส่วนร่วมรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ชาว มช . 
แกลลอรี่