หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว: สื่อคุณภาพโดยฝีมือนักศึกษา มช. ก่อนก้าวสู่การเป็นสื่อมืออาชีพ

17 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

"CMU Stories 60 ปี มช." 

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว: สื่อคุณภาพโดยฝีมือนักศึกษา มช. ก่อนก้าวสู่การเป็นสื่อมืออาชีพ
.
โดย รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์

คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน (คนแรก) (พ.ศ.2548-2552)
กรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2558)
กรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) (พ.ศ.2551-2552)
อนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท)(พ.ศ.2554-2557)
.
คลิกรับชมได้ที่

Youtube : https://youtu.be/1U4pYcKOKqc

Facebook : https://www.facebook.com/share/v/Udmy9avM1Sjex345/?mibextid=WC7FNe
.


เชิญติดตาม "CMU Stories 60 ปี มช."

สัมภาษณ์พิเศษ จากบุคคลสำคัญในทศวรรษที่ 1-6

พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 กับเรื่องราวอันทรงคุณค่า และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ Youtube Chiang Mai University : https://cmu.to/CMUStories

Facebook มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/cmuofficial
.
#CMUStories60ปีมช. #60ปีมช. #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #cmu #หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

แกลลอรี่