ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

15 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เข้าฟังหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกับรุ่นพี่และบุคลากรวิทยาลัยฯ พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งทำกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) การเล่นเกมส์จากผลงานรุ่นพี่ศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ทดลองถ่ายภาพสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ (E-commerce) และเรียนรู้การจัดการแข่งขันกีฬา E-sport วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่