รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลที่มีความสนใจเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ผู้สนใจยื่นสามารถยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0-5394-1119 หรือเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news-1108