สำนักหอสมุดเชิญชวนร่วมกิจกรรม "แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" แจกฟรี

1 ธันวาคม 2564

สำนักหอสมุด

        สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม "แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว " ในโครงการนิทรรศการออนไลน์และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนขอรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แจกฟรี ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/780zX
สอบถามเพิ่มเติม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0 5394 3967

เงื่อนไขการขอรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

1. ลงทะเบียนขอรับเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน 200 สิทธิ์
2. แจกจำนวน 1 ชุดต่อ 1 ครอบครัว (เมล็ดพันธุ์ 1 ชุด ประกอบด้วย คะน้ายอด, โหระพา, ผักบุ้งจีน, ผักชี และพริกขี้หนู)
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเพจ Facebook อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. จัดทางไปรษณีย์ แบบฝากส่งถึงผู้รับส่งเมล็ดพันธุ์ตามข้อมูลการลงทะเบียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แกลลอรี่