Creative Lanna League Season 2 โครงการพัฒนาและประกวดแผนธุรกิจด้วยแนวความคิดและสินทรัพย์ล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ปีที่ 2

15 มีนาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีความสนใจหรือต้องการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และ SMEs ร่วมพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ของท้องถิ่นสู่ธุรกิจล้านนาสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดธุรกิจ Startup สุดเข้มข้น เพื่อหาความต้องการของผู้บริโภค และจุดประกายไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน
  • รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีม
  • รับเงินสนับสนุนการพัฒนาแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท
  • ชิงทุนสนับสนุนธุรกิจรวมกว่า 50,000 บาท
  • พร้อมต่อยอดสู่การเข้าร่วมการแข่งขัน Startup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศกับโครงการ Startup Thailand League

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศิษย์เก่าที่จบไปแล้วไม่เกิน 5 ปี
  • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เริ่มทำธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือต้องการต่อยอดธุรกิจหรือกิจการของครอบครัว
  • มีข้อมูลเบื้องต้นของไอเดียธุรกิจที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจนั้น ๆ
  • มีสมาชิกภายในทีมอย่างน้อย 3 - 5 คน
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้อย่างน้อย 80 %
  • มีความสนใจด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยกระบวนการ Startup และต้องการสร้างผลงานออกแบบที่ใช้งานได้จริง
เปิดรับสมัครวันนี้ - 24 เมษายน 2565
สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 090 269 2996 (นนท์ชัย ธรรมวงศ์)
แกลลอรี่