งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ CMUBS จับมือ Bulids จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรม CMUBS SC เสริมความรู้พัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจและ Startup แก่นักศึกษาในชมรม

28 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ Bulids (CMU Startup & Entrepreneurial Platform) แพลตฟอร์มการสร้างสตาร์ทอัพและความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรม CMUBS SC แก่นักศึกษาสมาชิกชมรมจำนวนกว่า 40 คน ภายใต้หัวข้อ “มากกว่าแค่กำไร แต่คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมความรู้ด้านธุรกิจและแนวคิดแบบ Startup สู่การใช้ประโยชน์ต่อยอดกับธุรกิจชุมชน อันเป็นเป้าหมายหลักของชมรมในการช่วยเหลือชุมชน โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้กระบวนการคิดแบบ Design Thinking เรียนรู้ประเด็นธุรกิจเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษากับทีม Build ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการทำงานในการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในเดือนเมษายนนี้ด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่