STeP เปิดพื้นที่จุดประกายไอเดียพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ YECX ‘nect Gen รุ่นที่ 10 เชียงใหม่

5 กันยายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce) รุ่นที่ 10 YECX ‘nect Gen ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “บทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรมในภูมิภาค” แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานที่ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับงานวิจัย ขับเคลื่อนกลไกการให้บริการและพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ก่อนปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบอาคารฯ อาทิ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) พร้อมด้วยโรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant) พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24, ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB) และ NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ
แกลลอรี่