สมัครได้แล้ววันนี้! ป.โท - ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) ภาคการศึกษา 2/2564

10 กันยายน 2564

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564

ที่ https://cmu.to/admission


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์: 053-942083 ต่อ 0

Facebook: Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University

อีเมล: bmei@cmu.ac.th

ข้อมูลโดย : https://bmei.cmu.ac.th/read.php?id=147
แกลลอรี่