วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Zanhuang County Middle School ณ นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 09.15 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน Zanhuang County Middle School ณ นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการเดินทางเยือนดังกล่าว ได้เข้าพบผู้นำของรัฐบาลเทศมณฑล Zanhuang ประกอบด้วย Mr. Jiao Lijie สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรองผู้อำนวยการของสำนักงานการศึกษาของเทศมณฑล Zanhuang และ Mr. Cui Lihua เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการโรงเรียน Zanhuang Middle School ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญครูประจำชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 5-6 ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน
เข้าร่วมรับฟังข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 หลักสูตร เพื่อรับทราบและนำข้อมูลไปแนะนำให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
แกลลอรี่