มช. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ วันที่ 20 มิ.ย. 2567

12 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 -12.00 น.
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดพิธี ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง และสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันดีงามของชาวเชียงใหม่
.
เวลา 07.00 น. ทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
เวลา 09.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
เวลา 09.39 น. เสียงพลุสัญญาณ 3 ครั้ง เริ่มประกอบพิธี
- ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- ไหว้พระสมาทานศีล
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา แสดงพระธรรมเทศนา "สารากริวิชชาณสูตร"
- ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี
.
สำหรับในปี 2567 นี้ มีหน่วยประกอบพิธีรวม 9 จุด ได้แก่
1. หน่วยพิธีประตูท่าแพ
2. หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่
3. หน่วยพิธีประตูแสนปุง
4. หน่วยพิธีประตูสวนดอก
5. หน่วยพิธีประตูช้างเผือก
6. หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง
7. หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน
8. หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ
9. หน่วยพิธีแจ่งกะต๊ำ
.
นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยพญามังรายมหาราช พร้อมกับอำมาตย์ ทวยราษฎร์ทั้งหลาย ซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัย และพญางำเมืองแห่งนครพะเยา ผู้เป็นปิยสหาย ให้คำปรึกษา นครนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1838 – 1839 ขนานนามว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีต ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณี และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ คือ คัมภีร์มหาทักษา ประกอบด้วย บริวารเมือง อายุเมือง เดชเมือง ศรีเมือง มูลเมือง อุตสาหเมือง และกาลกิณีเมือง
.
ตามความเชื่อแต่โบราณ การเกิดเมือง หรือ การสร้างเมือง สร้างตามฤกษ์ยามที่เป็นมหามงคล ตบะเดชะบารมีเหมือนกับการเกิดของประชาชนที่ให้มีความสุขความเจริญ ความสุขสมหวัง แต่บางครั้งก็เกิดความเสื่อมโทรมอับเฉา เศร้าหมอง นานัปการ เมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้ ชาวล้านนาจึงมีความเชื่อว่า หากทำบุญสืบชะตาต่ออายุบ้าน อายุเมือง ต่ออายุตนเอง ก็จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเหมือนเดิมหรือดียิ่งกว่าเดิม และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวล จึงเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน
.
ข้อมูลเว็บไซต์เทศบาลนครเชียงใหม่
https://www.cmcity.go.th
แกลลอรี่