การประชุมการบริการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

14 พฤษภาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมการประชุมการบริการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประเด็นการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่บ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่” ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม , สภาลมหายใจเชียงใหม่ , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผ่านระบบ Zoom Meeting
แกลลอรี่