ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology

17 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology”

  • ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 (ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • ฝึกปฏิบัติจริงบนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2566 (ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก

แกลลอรี่