คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันหลักยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2564 (พิจารณาจากผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ในปี 2564) จาก คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

6 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันหลักยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2564 (พิจารณาจากผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ในปี 2564) จาก คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าวฯ ในงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่