มช. เปิดคอร์สสอนออนไลน์ ฟรี!! “อักษรธรรมล้านนา” เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนจบรับประกาศนียบัตร

3 พฤศจิกายน 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

มช. เปิดคอร์สสอนออนไลน์ ฟรี!! “อักษรธรรมล้านนา” เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนจบรับประกาศนียบัตร

หลักสูตรอักษรธรรมล้านนา เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในรูปแบบออนไลน์ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับทักษะการออกเสียง การเขียน การอ่าน อักษรธรรมล้านนา ซึ่งเป็นอักษรโบราณที่ใช้แพร่หลายในวรรณกรรมล้านนาโบราณ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ CMU - MOOC ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอักษรธรรมล้านนา ได้ศึกษาผ่านระบบ CMU - MOOC พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตร (เมื่อเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด*)


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://cmu.to/2qwVg

อ่านข่าวเพิ่มเติม --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2769