พิธีทำบุญเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหี๊ยะ

23 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีทำบุญร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหี๊ยะ เพื่อแสดงถึงผลความสำเร็จตลอดระยะเวลา 52 ปีที่ได้ดำเนินการมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการหลวง ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์ของร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหี๊ยะ ณ ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหี๊ยะ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
แกลลอรี่