มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัย Universita degli Studi dell'Aquila ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นกลุ่ม Project Coordinator ประจำโครงการ Erasmus+ RecoASIA – Regional Cooperation in the field of recognition among Asian Countries (2562 - 2566)

19 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะทำงานจากมหาวิทยาลัย Universita degli Studi dell'Aquila ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นกลุ่ม Project Coordinator ประจำโครงการ Erasmus+ RecoASIA – Regional Cooperation in the field of recognition among Asian Countries (2562 - 2566) ในโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Erasmus+ RecoASIA และเจรจาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือภายใต้โครงการดังกล่าวฯ

ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าว ได้รับการประสานงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีฯ ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566
แกลลอรี่