สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

18 เมษายน 2567

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ข้อมูลโดย : https://www.eqd.cmu.ac.th/eqdjob.asp