การอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ Digital Transform

25 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ Digital Transform สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมการทำงานสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ เมื่อวันที่21 กันยายน 2563  ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่