SAVE THE DATE ส่งท้ายปี 65 กับซีรีย์สัมมนาออนไลน์ด้านอาหารสุขภาพ

30 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม
Spacial Food Talk Series 2022 “พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index :GI)"

ประเดิมหัวข้อแรกด้วยเรื่อง “ค่าดัชนีน้ำตาลกับสุขภาพ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มาทำความรู้จักค่าดัชนีน้ำตาล (หรือ Glycemic Index: GI) และเทรนด์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ พร้อมทั้งความสำคัญของค่าดัชนีน้ำตาลและโรคทางเมแทบอลิกซินโดรม และร่วมทำความรู้จักศูนย์ Glycemic Index (GI) Center โดยวิทยากร ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ. ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และ ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดค่าดัชนีน้ำตาลแก่ผู้ที่สนใจ

พิเศษ!!  ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้งรูปแบบ Onsite ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ (รับจำนวนจำกัด) และ Online ผ่าน Live Facebook : Foodinnopolis พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.

^^ ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/mMzeVdxjxRpZSoQY9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis