ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมรับมอบเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่

21 เมษายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และผู้จัดการศูนย์ทันตกรรมบริการ พร้อมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รับมอบเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ (mobile dental unit) สำหรับการใช้งานออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่และการใช้งานในห้องผ่าตัด เพื่อการบริการรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณบุญเลิศ ชดช้อย ประธานบริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด และ คุณจิรภัทร จะวะนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ไอริส เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ โถงสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่