ศูนย์การศึกษา มช. รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานช่าง วุฒิ ปวส. ๑ อัตรา

14 ตุลาคม 2564

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานช่าง วุฒิ ปวส. ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S๔๐๑๐๓๖๙ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานระบบผลิตน้ำประปา หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๔ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://www.hec.oop.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๓ - ๕๕๓๑๗๗