วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดการบรรยายสรุป เรื่อง นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน แก่คณะผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 54 ปีการศึกษา 2564

26 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดการบรรยายสรุป เรื่อง นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน แก่คณะผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 54 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV)

แกลลอรี่