บรรยายพิเศษ เรื่อง “Introduction 5G Technology & Current Technology Movements Sharing”

21 พฤศจิกายน 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Introduction 5G Technology & Current Technology Movements Sharing” โดยคุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง ECB2501 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่