ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 เพื่อตรวจดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะแสดงอาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคลินิก 108 งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้นำทีมงาน พร้อมรถ เอ๊กซเรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเชิงรุก ไปยังสถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่