นักวิจัยอังกฤษบินลัดฟ้ามาพบนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15 ธันวาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร. เกียรติศักดิ์ สุวรรณ นักวิจัยจาก Department of Brain Sciences, Faculty of Medicine, Imperial College London ประเทศสหราชอาณาจักร ได้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมพบปะนักวิจัย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง การรักษาแบบจำเพาะ และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอนและงานวิจัยในอนาคต โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส จากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และคณะร่วมให้การตอนรับ
แกลลอรี่