นักศึกษา CAMT MMIT เข้ารับรางวัล“คนดีศรีแผ่นดินล้านนา” สาขาลูกกตัญญูดีเด่น

27 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นายชงคม ราชวังเมือง นักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดินล้านนา” สาขาลูกกตัญญูดีเด่น วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ คนไทย ทุกภาคให้รู้จักการกตัญญูกตเวทีกับบรรพบุรุษอันเป็นจุดเริ่มต้นของการรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
โดยมี“เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่” ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และ กรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล คนดีศรีแผ่นดินล้านนา สาขาลูกกตัญญูดีเด่น วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ คุ้มเฮือนหลวง สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่