หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา

2 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-94208   และ www.stri.cmu.ac.th