ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

15 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ
https://www.cmubs.cmu.ac.th/blog/2023/06/14/recruitment-4/
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่