ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ จัดบรรยายแนะนำธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย เปิดโลกการเรียนรู้ในสายอาชีพจากธุรกิจจริง

13 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ Company presentation โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG แก่นักศึกษาคณะฯ ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยมี ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด และคณะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมเป็นการรับฟังบรรยายแนะนำธุรกิจองค์กร พร้อมเปิดโอกาสเสนอตำแหน่งงานและแนวทางในการรับพิจารณาคัดเลือกร่วมงานกับบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย โดยหวังช่วยสร้างความเข้าใจและเติมเต็มประสบการณ์ในสายงานจริงจากบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการได้งานแก่นักศึกษาของคณะได้อีกทางหนึ่ง ก่อนปิดท้ายด้วยการรับมอบของที่ระลึกโดย ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีฯ
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่